BCCA-IN Header

LinkedIn BCCA-IN

Isang magandang bukas ang naghihintay sa inyo sa British Columbia.

Ang British Columbia Construction Association’s Integrating Newcomers (BCCA-IN) ay isang programa na tumutulong sa mga bagong padating na immigrant sa Canada na nais maging bahagi ng construction workforce dito sa British Columbia.

Kaya kung kayo ay pupunta dito sa Canada at gusto ninyong magtrabaho sa sector ng konstruksiyon sa napagandang probinsiya ng British Columbia, may representante kami na naghihintay makipag-usap sa inyo.

Galing sa pondo ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada, ang BCCA-IN ay inatasang gabayan upang mapabilis ang pagsisimula ng mga bagong tanggap na immigrants sa Canada.

 


Interested in BCCA-IN?

Get in touch with us by emailing newcomers@bccassn.com.

Apply Now 

 

Citizenship and Immigration Canada